In het kort

Ik ben Johan. Aanvankelijk promoveerde ik in een niet-menswetenschappelijk, maar wel breed algemeen vormend, studiedomein.

 

Later zou ik als werkstudent achtereenvolgens een bachelor in de toegepaste psychologie, een postgraduaat in de psychodiagnostiek, en een master in de wijsbegeerte behalen.

 

Momenteel ben ik psychotherapeut in opleiding en sinds enige tijd aan het werk als psychologisch hulpverlener.

Je kan bij mij terecht voor:

 • Individuele therapie (voor adolescenten en (jong)volwassenen vanaf 16 jaar)

 

Klik hier om online een afspraak te maken


Contactgegevens: johan_d.psy@outlook.com - 0485 18 05 53

Met welke zorgen kan ik je verder helpen?

 • Verlangen naar groei

 • Zingevingsvragen

 • Existentiële- en identiteitsvragen

 • Perfectionisme en faalangst

 • Weinig zelfvertrouwen

 • Piekeren en slecht slapen

 • Depressie

 • Angstklachten

 • Verlies en rouw

 • Relationele moeilijkheden

Individuele therapie

Tijdens de sessies neem ik mij voor om een voor jou zo veilig en vertrouwensvol mogelijke omgeving te creëren waarbinnen je minstens voor even uit de dagelijkse routines kan stappen en de kans krijgt tot rust te komen en bij jezelf stil te staan. De kwaliteit van de therapeutische relatie staat hierbij centraal. Binnen die veilige omgeving kan er dan actief aan de hulpvraag en aan persoonlijke groei worden gewerkt. Pasklare antwoorden zijn er jammer genoeg meestal niet en therapie vergt dan ook enige tijd en geduld. Ik sta erom bekend dat mensen zich doorgaans snel op hun gemak voelen bij mij, alsook omwille van mijn ongedwongen, respectvolle, gedreven en oprecht betrokken aanpak.

Binnen Interactionele Vormgeving (I.V.), de therapievorm die ik beoefen, worden vanuit een integratieve visie verschillende therapeutische stromingen met elkaar in interactie gebracht (o.a. cliëntgerichte therapie, contextuele therapie, systeemtherapie, gestalttherapie, cognitieve gedragstherapie, Jungiaanse analytische psychologie, transpersoonlijke psychologie, …). Al deze stromingen bevruchten, verdiepen en verrijken elkaar wederzijds zonder daarbij hun eigenheid te verliezen. Als therapeut bekijk ik jou als uniek persoon, en de problematiek die zich aandient, dus vanuit verschillende perspectieven, en ga aan de slag met de behandelwijze die mij het meest aangewezen lijkt. Uiteraard heb jij hier ook inspraak in. We bespreken dit op een transparante wijze.

Werkervaring

 • Zelfstandig therapeut bij groepspraktijk De Remise in Bornem

 • Dienstverlener binnen de sociale sector

 • H.R. (personeelsdienst, uitzendconsulent, loopbaanbegeleiding)

 • Adviseur binnen de sociale economie

Opleiding

 • Vierjarige therapieopleiding Postgraduaat psychotherapie in de Interactionele Vormgeving, integratieve psychotherapie en counseling met cliëntgerichte-experiëntiële basis i.o. (Educatieve Academie, Berchem i.s.m. Vives Hogeschool, Kortrijk)

 • Master in de Wijsbegeerte – Universiteit Antwerpen

 • Postgraduaat in de Psychodiagnostiek – Lessius Hogeschool/Katho/Hogeschool Z-W Vlaanderen

 • Assistent in de Psychologie – Provinciaal centrum voor volwassenenonderwijs Antwerpen

 • Licentiaat in de Handelswetenschappen – Handelshogeschool Antwerpen

 • Voortdurende intervisie (binnen en buiten de praktijk) en supervisie; volgen van evoluties binnen het domein van de geestelijke gezondheidszorg en het deelnemen aan bijscholingen

+32 486 84 30 39

©2020 door VolHart.