IMG_8786.PNG

In het kort

Ik ben Johan. Aanvankelijk promoveerde ik in een sociaal-wetenschappelijk en algemeen vormend studiedomein op universitair niveau.

 

Later zou ik als werkstudent achtereenvolgens nog een bachelor in de toegepaste psychologie, een postgraduaat in de psychodiagnostiek, en een master in de wijsbegeerte behalen.

Na ruim 20 jaar werkervaring in verscheidene functies besloot ik een opleiding tot psychotherapeut te starten en als psychologisch hulpverlener aan de slag te gaan.

Je kan bij mij terecht voor:

 • Individuele therapie (vanaf 16 jaar)

 

Contacteer mij voor een kennismakingsgesprek:

johan_d.psy@outlook.com

0485/18.05.53

       

Met welke zorgen kan ik je verder helpen?

 • Zingevingsvragen

 • Existentiële- en identiteitsvragen

 • Perfectionisme en faalangst

 • Weinig zelfvertrouwen

 • Piekeren en slecht slapen

 • Depressie

 • Angstklachten

 • Verlies en rouw

Individuele therapie

Tijdens de sessies neem ik mij voor om een voor jou zo veilig en vertrouwensvol mogelijke omgeving te creëren waarbinnen je minstens voor even uit de dagelijkse routines kan stappen en de kans krijgt tot rust te komen en bij jezelf stil te staan. De kwaliteit van de therapeutische relatie staat hierbij centraal. Binnen die veilige omgeving kan er dan actief aan de hulpvraag en aan persoonlijke groei worden gewerkt. Pasklare antwoorden zijn er jammer genoeg meestal niet en therapie vergt dan ook enige tijd en geduld. Ik sta erom bekend dat mensen zich doorgaans snel op hun gemak voelen bij mij, alsook omwille van mijn ongedwongen, respectvolle, gedreven en oprecht betrokken aanpak.

Binnen Interactionele Vormgeving (I.V.), de therapievorm die ik beoefen, worden vanuit een integratieve visie verschillende therapeutische stromingen met elkaar in interactie gebracht (o.a. cliëntgerichte therapie, contextuele therapie, systeemtherapie, gestalttherapie, cognitieve gedragstherapie, Jungiaanse analytische psychologie, transpersoonlijke psychologie, …). Al deze stromingen bevruchten, verdiepen en verrijken elkaar wederzijds zonder daarbij hun eigenheid te verliezen. Als therapeut bekijk ik jou als uniek persoon, en de problematiek die zich aandient, dus vanuit verschillende perspectieven, en ga aan de slag met de behandelwijze die mij het meest aangewezen lijkt. Uiteraard heb jij hier ook inspraak in. We bespreken dit op een transparante wijze.

Werkervaring

 • Zelfstandig therapeut bij groepspraktijk De Remise in Bornem

 • Dienstverlener binnen de sociale sector

 • H.R. (personeelsdienst, uitzendconsulent, loopbaanbegeleiding)

 • Adviseur binnen de sociale economie

Lid bij

 • BPC: Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten

 • VVTIV: Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgevin

Opleiding

 • Vierjarige therapieopleiding Postgraduaat psychotherapie in de Interactionele Vormgeving, integratieve psychotherapie en counseling met cliëntgerichte-experiëntiële basis i.o. (Educatieve Academie i.s.m. Vives Hogeschool)

 • Master in de Wijsbegeerte – Universiteit Antwerpen

 • Postgraduaat in de Psychodiagnostiek – Lessius Hogeschool (nu: Thomas More)

 • Assistent in de Psychologie – PCVOA (nu: AP Hogeschool)

 • Licentiaat in de Handelswetenschappen – Handelshogeschool Antwerpen (nu: KU Leuven)

 • Voortdurende intervisie (binnen en buiten de praktijk) en supervisie; volgen van evoluties binnen het domein van de geestelijke gezondheidszorg en het deelnemen aan bijscholingen